serration

punctuation
nounدندان داری ، کنگھی رُوپ ، دندانہ ، کسی کِنارے کی دندانے دار شَکَل ،

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms

1. noun conditionstatus

2. noun statusrow

3. noun rownotch