posology

punctuation
nounدواوٴں کی مقدار و خوراک کا خصوصی مُطالعہ ، مقداریات ، معتادیات ، علم مقادیر الادویہ ،

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms