physicist

punctuation
(2)
nounطَبیعیات دان ، طَبیعیات کے میدان کا سائنس دان

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms