literal

punctuation
adjectiveلَفظی ، لُغوی ، لَفظ بَہ لَفظ ، حَرفی يا مَصدَری مَعنی کے مُطابِق ، حرفی غلطی ،
a.حرفی، لفظی

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms