impurity

punctuation
nounآلودگی ، ناصافی ، کثافت ، ناپاک ، ناصاف ، غلیظ ،
n.آلودگی، گندگی، غبار، کدورت، کثافت، خباثت، نجاست

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms