frenchy

punctuation
nounایک فرانسیسی شخص .

English to English