anthropologist

punctuation
(2)
nounماہِرِ بَشَرِيات ، بَشَرِيات ميں تَخصيص کا حامِل ،

English to English

Synonyms | Related Words | Antonyms